+420 515 230 150
čeština deutsch english

Ubytovaní blízko Znojma a hranic s Rakouskem

Hledáte kvalitní ubytování u Znojma? Už nemusíte! Nabízeme za velmi příznivé ceny ubytování v hotelu na vaší cestě za dovolenou do Chorvatska, Itálie a Rakouska.

ONLINE REZERVACE

Jméno:
Email:
Telefon:
Délka pobytu:
Den příjezdu:
Poznámka

Novinky

Akce ubytování do konce května.
Skvělé ceny za ubytování až 20 % sleva při objednání do 1.4. 2012. Využijte náš rezervační formulář a ubytujte se již dnes!!

Historie hotelu ALT

Chvalovice jsou prvně připomínány v historických pramenech v roce 1279. Roku 1248 patřily Chvalovice klášteru v Louce – v tomto roce potvrdil olomoucký biskup desátky plynoucí z držení obce klášteru premonstrátů.

ALT Hotel
ALT Hotel
ALT Hotel

Ve 14. a 15. století byly Chvalovice majetkově rozdrobeny a často měnily své majitele. Část Chvalovic, patřící klášteru v Louce se rozšířila koupí několika usedlíků v roce 1477. Ostatní části se časem spojily v jeden celek a přešly na Dietrichštejny jako součást mikulovského panství.

Po třicetileté válce byl však statek Chvalovice celý příslušenstvím kláštera v Louce, na který přešel za opata Norberta Pleyera. V roku 1667 měřily pozemky obce 20 lánů, osedlých bylo ve Chvalovicích 42 domů, pustých 8. Premonstrátský klášter v Louce si však podržel jen část statku, který dlouhodobě užíval. Na části, patřící klášteru v Louce bylo roku 1678 ve Chvalovicích 66 poddanských rodin. Více jak 30 let trval spor poddaných v obcích Chvalovice, Oleksovice, Strachotice a Vrbovce o roboty a jiná vrchnostenská práva s klášterem premonstrátů.

ALT Hotel
ALT Hotel
ALT Hotel

Archivní dokumentace o historii Chvalovic a zámečku v první polovině 20. stol. se nedochovala. Nájemcem a později vlastníkem ( 1915 ) byl hostinský J. Fichtl, kterému patřil zámeček až do roku 1945. Dne 11. 9. 1945 byla ustanovena komise pro správu Chvalovic. Po odsunu Němců byl ze statku zřízen tzv. Justiční statek. Jeho výměra činila necelých 50 ha. Dne 20. 4. 1949 bylo ustanoveno ve Chvalovicích Jednotné zemědělské družstvo, kterému byl také v roce 1952 předán statek.

Historická tradice, původ stavebního souboru a jeho kulturní hodnota vyústila v zapsání zámečku do státního seznamu zákonem chráněných nemovitých památek.

V současné době je zámeček přestavěn na stylový hotel s restaurací, který je právě pro svou polohu, která sousedí s hraničním přechodem hojně využíván při cestách do zahraničí, ale i při rodinných dovolených, tématických zájezdech či rodinných oslavách.

ALT Hotel
ALT Hotel

.